logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


MEDIACJE > Mediacje


 

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych,

 

o rozwód i separację

 

 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu,

z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być

sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania
władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy
majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór
kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.


Pobierz cały dokument .pdf

 


 

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach
cywilnych/gospodarczych


Mediacja jest dobrowolną poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu,

z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie
ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy
o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Pobierz cały dokument .pdf

 


Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych

 

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa,
na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego
lub oskarżonego, z pomocą mediatora. Media
cja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Pobierz cały dokument .pdf

 

 


Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich

  

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów powstałych w wyniku czynu
zabronionego, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego, z pomocą mediatora.
Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów zabronionych.

 

 

Pobierz cały dokument .pdf

 

 

Nazwa dokumentu: Mediacje
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-09-10 11:32:11
Data udostępnienia informacji: 2012-09-10 11:32:11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 11:32:39

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner