logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


Sygn. akt I Ns 737/14

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Ireny Klimek o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Irena Klimek nabyła poprzez zasiedzenie własność nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 57 i nr 58 o powierzchni 1,56 ha położnych w Porębie Spytkowskiej, Gmina Brzesko.

Położona w Porębie Spytkowskiej działka ewidencyjna nr 57 o powierzchni 0,95 ha powstała z parceli gruntowej 1459/4 objętej KW nr TR1B/00004720/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku oraz z parceli gruntowych: 1459/6 powstałej z podziału parceli gruntowej 1459/3, parceli gruntowej 1459/8 powstałej z podziału parceli gruntowej 1459/1, parceli gruntowej 1461/1 powstałej z podziału parceli gruntowej 1461.

Parcele gruntowe 1459/1, 1459/3, 1461 położone Porębie Spytkowskiej objęte są KW nr TRIB/00004719/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, a w dziale II tej księgi wieczystej jako właściciele wpisani są: Julian Jędryka, Zofia Wasil, Janina Mistel, Julia Jędryka, Karolina Wasil, Anna Jędryka - dzieci Jakuba i Jadwigi, Walenty Jędryka syn Jakóba.

W KW nr TR1B/00004720/0 obejmującej parcelę gruntową 1459/4 w dziale II jako właściciele wpisani są: Zofia Wasil, Janina Mistel, Julia Jędryka, Karolina Wasil, Anna Jędryka - dzieci Jakuba i Jadwigi.

Położona w Porębie Spytkowskiej działka ewidencyjna nr 58 o powierzchni 0,61 ha powstała z parceli z parceli gruntowych: 1459/7 powstałej z podziału parceli gruntowej 1459/3, parceli gruntowej 1459/9 powstałej z podziału parceli gruntowej 1459/1, parceli gruntowej 1461/2 powstałej z podziału parceli gruntowej 1461.

W ewidencji gruntów Starosty Brzeskiego wpisana jest jako władająca na zasadach posiadania samoistnego działki nr 57 położonej w Porębie Spytkowskiej Irena Klimek córka Walentego i Julii.

W ewidencji gruntów Starosty Brzeskiego wpisany jest jako właściciel działki nr 58 położonej w Porębie Spytkowskiej Bolesław Klimek syn Michała i Anny.

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w tutejszym Sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

SSR Stanisław Kostrzewa

skan dokumentu: TUTAJ

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie I NS 737/14
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Bereta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Bereta
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Bereta
Data wytworzenia informacji: 2015-04-10 08:10:46
Data udostępnienia informacji: 2015-04-10 08:10:46
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 08:14:27

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner