logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


Sygn. akt I Ns 281/17

O G Ł O S Z E N I E

            Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tut. Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 281/17 złożono sporządzony przez Tadeusza Hebda wykaz inwentarza po Marii Hebda, nr PESEL 35070104529, zmarłej dnia 22 października 2016 r, ostatnio zamieszkałej w Brzesku przy ul. Ogrodowej nr 12 m 51.

Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza możne zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do Sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

     

    SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

     

Nazwa dokumentu: ogłoszenie I Ns 281/17
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Dumieński
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Dumieński
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Dumieński
Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 09:52:31
Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 09:52:31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-12 09:53:15

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner