logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


O G Ł O S Z E N I E

 

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tut. Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 445/17 złożono sporządzony przez Łukasza Ciemięge, Jacka Ciemięge, Mirosława Ciemięge wykaz inwentarza po Janie Ciemięga nr PESEL 41021800673, który zmarł w dniu 8 listopada 2015 r, ostatnio stale zamieszkałym w Dębnie.

Sąd poucza, że:

1)    ze złożonym wykazem inwentarza możne zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2)    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do Sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 

 

10/08/2017                                                                        SSR Marek Jałowiecki-Paruch

Nazwa dokumentu: Ogłoszeni I Ns 445/17
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Dumieński
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Dumieński
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Dumieński
Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 14:21:00
Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-11 14:21:59

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner