logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


 


Sygn. akt I Ns 436/13

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 26 wrzesnia 2013r.


Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak
Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r w Brzesku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wojciecha Repetowskiego

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

I.    ustanowić dla nieznanych spadkobierców Stanisława Serafina kuratora w osobie adw. Justyny Bek - Kancelaria Adwokacka w Brzesku,

II.    zezwolić wnioskodawcy Wojciechowi Repetowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0, 11 zł (jedenaście groszy) tytułem zapłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umową łączną zwykłą na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości położonej w Iwkowej objętej Kw TR1 B/00088780/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku,

III.    ustalić, że kwota wymieniona w pkt I postanowienia ma być wypłacona spadkobiercom Stanisława Serafina - na ich wniosek bez żadnych warunków;

IV.    wezwać spadkobierców Stanisława Serafina do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa;

V.    przyznać kuratorowi adw. Justynie Bek wynagrodzenie w kwocie 60, 00 zł (sześćdziesiąt złotych);

VI.    kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w całości.....

 

całość dokumentu: TUTAJ

 


Sygn. akt I Ns 381/12

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 4 czerwca 2012 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

                Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

                Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2012 r w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Carlsberg Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

przy uczestnictwie Zofii Wawryka

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:  Całość orzeczenia TUTAJ

 


 

 

Nazwa dokumentu: Publikacja ORZECZEŃ
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Bereta
Data wytworzenia informacji: 2012-06-14 09:28:07
Data udostępnienia informacji: 2012-06-14 09:28:07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 08:25:37

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner