logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


 


Sygn. akt I Ns 707/13

                                                                                                                                                    

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 18 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

            Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 r w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Edwarda Mleczko

przy uczestnictwie nieznanego z miejsca pobytu Władysława Komilarcznik

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca  pobytu uczestnika Władysława Komilarcznik kuratora w osobie adw. Justyny Bek – Kancelaria Adwokacka w Brzesku,
  2. zezwolić wnioskodawcy Edwardowi Mleczko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0, 70 zł (siedemdziesiąt groszy) tytułem zapłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umową łączną zwykłą na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości położonej w Wesołowie objętej Kw TR1B/00035646/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku,
  3. ustalić, że kwota wymieniona w pkt I postanowienia ma być wypłacona uczestnikowi Władysławowi Komilarcznik lub jego spadkobiercom  - na ich wniosek bez żadnych warunków;
  4. wezwać uczestnika Władysława Komilarcznik lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
  5. przyznać kuratorowi adw. Justynie Bek wynagrodzenie w kwocie 60, 00 zł (sześćdziesiąt złotych);
  6. nakazać pobrać od wnioskodawcy na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzesku kwotę 60, 00 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych – wynagrodzenia kuratora;
  7. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w całości.

 

                                                                                     SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

skan dokumentu: TUTAJ

 


Sygn. akt I Ns 436/13

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 26 wrzesnia 2013r.


Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak
Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r w Brzesku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wojciecha Repetowskiego

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

I.    ustanowić dla nieznanych spadkobierców Stanisława Serafina kuratora w osobie adw. Justyny Bek - Kancelaria Adwokacka w Brzesku,

II.    zezwolić wnioskodawcy Wojciechowi Repetowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0, 11 zł (jedenaście groszy) tytułem zapłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umową łączną zwykłą na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości położonej w Iwkowej objętej Kw TR1 B/00088780/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku,

III.    ustalić, że kwota wymieniona w pkt I postanowienia ma być wypłacona spadkobiercom Stanisława Serafina - na ich wniosek bez żadnych warunków;

IV.    wezwać spadkobierców Stanisława Serafina do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa;

V.    przyznać kuratorowi adw. Justynie Bek wynagrodzenie w kwocie 60, 00 zł (sześćdziesiąt złotych);

VI.    kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w całości.....

 

całość dokumentu: TUTAJ

 


Sygn. akt I Ns 381/12

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 4 czerwca 2012 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

                Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

                Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2012 r w Brzesku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Carlsberg Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

przy uczestnictwie Zofii Wawryka

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:  Całość orzeczenia TUTAJ

 


Ogłoszenie


Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 20 grudnia 2013 r. sygn. akt I Ns 742/13 zezwolił wnioskodawcom Marii Bodura Pallus i Eugeniuszowi Bodura na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł tytułem hipoteki umownej łącznej zwykłej obciążającej nieruchomość położoną w Okocimiu objętą Kw TR1 B/00012835/8 i kwoty 0,01 zł tytułem hipoteki umownej łącznej zwykłej obciążającej nieruchomość położoną w Okocimiu objętą Kw TR1 B/00012834/1 - które to kwoty mają być wydane spadkobiercom Janiny Dzikowskiej beż żadnych warunków. Sąd wzywa wierzycieli lub ich następców prawnych aby odebrali kwotę złożoną do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 3 lat od doręczenia wezwania to nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zaodnie 7 ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidac    r. Nr 208. poz. 1537 z póżń. zm)

 

całość dokumentu: TUTAJ

Nazwa dokumentu: Publikacja ORZECZEŃ
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Musiał
Data wytworzenia informacji: 2012-06-14 09:28:07
Data udostępnienia informacji: 2012-06-14 09:28:07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-30 13:57:30

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner