logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


MEDIACJE > Mediacje

Na dzień 16 października 2014 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, zaś od 13 do 18 października 2014 roku trwają obchody Tygodnia Mediacji. Obydwa projekty przebiegają pod hasłem „Masz prawo do mediacji".

Dyżury z udziałem mediatorów w budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie:

  1. października 2014 roku w godzinach 830 -1030 sala nr 130 (I piętro),
  2. października 2014 roku w godzinach 800 -1 100 sala nr 130 (I piętro),
  3. października 2014 roku w godzinach 815 -1000 i 1300 - 1500 sala nr 130 (I piętro),
  4. października 2014 roku w godzinach 1400 - 1600 sala nr 31 (parter).

 

 

 


 

 

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych,
o rozwód i separację

  

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego z neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.


Pobierz cały dokument .pdf

 


 

 

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach
cywilnych/gospodarczych

 

Mediacja jest dobrowolną poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Pobierz cały dokument .pdf

 


Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych

 

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora.
Media
cja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Pobierz cały dokument .pdf

 

 


Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich

  

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów powstałych w wyniku czynu zabronionego, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego, z pomocą mediatora.
Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów zabronionych.

 

 

Pobierz cały dokument .pdf

 

 

Nazwa dokumentu: Mediacje
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Bereta
Data wytworzenia informacji: 2012-09-10 11:32:11
Data udostępnienia informacji: 2012-09-10 11:32:11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-13 08:37:15

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner