logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


Sygn. akt I Ns 757/14

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Pawła Kukiełka o stwierdzenie, że wnioskodawca Paweł Kukiełka syn Pawła i Józefy nabył poprzez zasiedzenie własność działek ewidencyjnych nr 563, nr 585, nr 654, nr 678, nr 782, nr 953, nr 1091, nr 1127 o łącznej powierzchni 2,18 ha położonych w miejscowości Zaborów, Gmina Szczurowa.

Położona w Zaborowie działka ewidencyjna nr 563 o powierzchni                   0,08 ha

powstała z parceli gruntowej 2983/2 z zaginionego Lwh 467 gm. kat. Zaborów, brak ZD.

Położona w Zaborowie działka ewidencyjna nr 585 o powierzchni                   0,43 ha

powstała z parceli gruntowych 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035 dla których został urządzony Zbiór Dokumentów ZD - 509 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, w którym ujawniono własność na rzecz Marcina Kukiełki syna Jana - w 4/16 części, Jana Kukiełki, Józefa Kukiełki, Pawła Kukiełki, Zofii z Kukiełów Prosowej - dzieci Marcina i Marii - po 3/16 części.

Położona w Zaborowie działka ewidencyjna nr 654 o powierzchni                   0,15 ha

powstała z parceli gruntowej 2984/1 z zaginionego Lwh 467 gm. kat. Zaborów, brak ZD.

Położona w Zaborowie działka ewidencyjna nr 678 o powierzchni                   0,54 ha

powstała z parceli gruntowej 1814/3 z zaginionego Lwh 878 gm. kat. Zaborów, brak ZD.

Położona w Zaborowie działka ewidencyjna nr 782 o powierzchni                   0,08 ha

powstała z parceli gruntowej 1358/5 powstałej z podziału parceli gruntowej 1358/2 z zaginionego Lwh 467 gm. kat Zaborów.

Położona w Zaborowie działka ewidencyjna nr 953 o powierzchni                   0,16 ha

powstała z parceli gruntowych 1358/7, 1357/5, które powstałej z podziału parceli gruntowej 1357/1, 1358/2 z zaginionego Lwh 467 gm. kat Zaborów oraz parceli gruntowej 3189/2 powstałej z podziału parceli gruntowej 3189 z zaginionego Lwh 1 gm. kat. Zaborów.

Położona w Zaborowie działka ewidencyjna nr 1091 o powierzchni                 0,47 ha

powstała z parceli gruntowych 1285, 1288 z zaginionego Lwh 598 gm. kat. Zaborów, brak ZD oraz parceli gruntowej 1289/3 powstałej z podziału parceli gruntowej 1289/1 z zaginionego Lwh 598 gm. kat. Zaborów,

Położona w Zaborowie działka ewidencyjna nr 1127 o powierzchni                 0,27 ha

powstała z parceli gruntowej 1356/2 z zaginionego Lwh 467 gm. kat. Zaborów oraz parceli gruntowej 1357/7 powstałej z podziału parceli gruntowej 1357/1 z zaginionego Lwh 467 gm. kat. Zaborów.

W wypisie z rejestru gruntów Starosty Brzeskiego wpisany jest jako władający ( na zasadach posiadania samoistnego ) działkami nr 563, nr 585, nr 654, nr 678, nr 782, nr 953, nr 1091, nr 1127 położonych w miejscowości Zaborów Paweł Kukiełka syn Marcina i Marii.

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w tutejszym Sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

SSR Stanisław Kostrzewa

skan dokumentu: TUTAJ

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie I NS 757/14
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Bereta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Bereta
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Bereta
Data wytworzenia informacji: 2015-04-10 07:55:54
Data udostępnienia informacji: 2015-04-10 07:55:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 08:05:08

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner