logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tut. Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 653/16 złożono sporządzony przez Andrzeja Szczoczarza i Annę Małgorzatę Dyszkiewicz - Korpanty  wykaz inwentarza po Annie Marii Szczoczarz nr PESEL 53062205764, zmarłej dnia 14 maja 2016 r, ostatnio stale zamieszkałej w Brzesku.

Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza możne zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do Sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                                                                            SSR Marek Jałowiecki-Paruch

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie I I Ns 653/16
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Bereta
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Bereta
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Musiał
Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 13:55:17
Data udostępnienia informacji: 2016-09-06 13:55:17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 11:01:03

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner