logo
Wersja dla niedowidzących
   BIP Sądu Rejonowego w Brzesku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Nowy adres strony
minus www,brzesko.sr.gov.pl
A A A


Sygn. akt I Ns 474/16

 

 

                          

O G Ł O S Z E N I E

o złożeniu wykazu inwentarza

 

 

          Sąd Rejonowy w Brzesku I  Wydział Cywilny na podstawie art. 636 3 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 638 1 kpc zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 14 maja 2016 r. w Brzesku spadkodawcy Stanisławie Sułek s. Anny ( PESEL: 61102906551 ), mającym ostatnie stałe miejsce pobytu w Dołach.

 

Sąd poucza, że:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2, osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do Sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                        Sędzia Sądu Rejonowego w Brzesku

                                                                                        Stanisław Kostrzewa

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie I Ns 47416
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Musiał
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Musiał
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Musiał
Data wytworzenia informacji: 2016-11-14 16:07:42
Data udostępnienia informacji: 2016-11-14 16:07:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-21 16:09:50

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner